Văn hóa doanh nghiệp

Future Light là nơi tập trung những con người ưu tú, những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

Mỗi thành viên của Future Light  luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa Công ty và 7 giá trị cốt lõi  làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cấp sản phẩm và dịch vụ . Và mỗi ngày trôi qua, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, bất kể ngày đêm, nắng mưa, các công trình đang được thắp sáng bởi các sản phẩm do Future Light cung cấp. Tất cả vẫn ngày đêm nỗ lực vì một Future Light  phát triển bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa Future Light , trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 7 giá trị cốt lõi " TÍN - TÂM - TRÍ - TỐC - TINH - NHÂN - KỶ". Văn hóa làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên (CBNV), tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Future Light  phát triển vượt bậc trong lĩnh vực chiếu sáng.

Tại Future Light, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người Future Light.