Môi trường & Xã Hội

Là một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chiếu sáng, với mục tiêu phát triển bền vững, Future Light  hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Các sản phẩm Future Light lựa chọn đều có công nghệ vượt trội, tiết kiệm năng lượng cao và thân thiện với môi trường. 

Coi nguyên tắc “xanh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển, Future Light không chỉ luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, mà còn chú trọng việc tuyên truyền ý thức này tới khách hàng, cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường trong lành.