Cách thuyết phục khách hàng khó tính của Future Light khi họ nói giá cao.